logo

PUBLICATIONS

Edit Content

Manawa (Phaseolus vulgaries) a mwa lusika lwa Leguminosae. manawa a limiwa kwa libaka za Region II ni III. Manawa a limiwa a mwa likalulo manawa a kamita a sicacani (makuswani) ni kuitatinga. Mwa naha Zambia buñata a manawa a kukutuliwa a kaoma, Mucelo wa manawa ki kuapeya bubeke bo buomile, makapi a butala kapa matali. Manawa ki sico seo sifa maata protein mwa buñata a malapa a fumana masheleñi mwa naha sihulu mabasi a sa koni kufumana sico seo sifa maata a protein simuluha kwa limunanu.

 Download here

Edit Content


Bukuli ndi limodzi mwa zinchito za bungwe la FANSER. FANSER
inakhazikitsidwa ndi unduna wa mgwirizano wa za chuma ndi
chitukuko wa dziko la Germany (BMZ) kukhala ngati ganizo limodzi
lapadera lochedwa DZIKO LIMODZI – Lopanda Njala, lomwe
cholinga chake ndi kugwebana ndi bvuto la njala ndi kuchepekera
kwa chakudya mthupi. Chigawo cha GIZ chinapatsidwa mphamvu
kuti chiyendetse ndondomeko iyi pa dziko lonse.olor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Download here

Edit Content

Download here

Edit Content

Kutengo ka bañoli ba buka bafitisa buitumelo kwa kululo ya lipatisiso za Maize Research Research Team kwa Zambia Agriculture Research  Institute ni katengo ka USAID Feed The Future Research and Development Program fa kufa lizibiso ni litemuso za buciziba

Kalulo ya Zambia Agriculture Research Institute (ZARI) kafitisa buitumelo kwa katengo ka International Institute for Tropical Agriculture (IITA) kwa tuso ye bafilwe ki katengo ka USAID kufita misebezi ya Feed the Future (FtF) Program.

Lufitisa buitumelo kwa tuso ya masheleñi ye ni I sulilwe ki katengo ka World Bank kufita mwa musebezi ya Agricultural Productivity Programme for Southern Africa- Zambia Project (APPSA-Zambia),  kwa tuso ya kuhatisa buka ya zamaiso ya njimo ya  manawa a soya beans.

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

 Kutengo ka bañoli ba buka bafitisa buitumelo kwa kululo ya lipatisiso za Maize Research Research Team kwa Zambia Agriculture Research  Institute ni katengo ka CIMMYT fa kufa lizibiso ni litemuso za buciziba.

Katengo ka Zambia Agriculture Research Institute kalemuha tuso ye fitisizwe ki katengo ka Feed the Future (FtF) Program ka kwa naha ya United States Agency for International Development (USAID) kufita ka swalisano ni ofisi ya misebezi ya litamahano mwa naha Zambia. Download here

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.